מדדי ביצועים והקשר בינם לבין ארכיטקטורות, שיטות למדידת ביצועים. תלויות בקרה וחיזוי קפיצות. עקרון זרם מידע (DATAFLOW), שבירת תלויות מדומות. מעבדים סופרסקלרים ( OUT-OF-ORDER, VLIW). מערכת הזיכרון ומערכת האחסון. טכנולוגיות זיכרון ומגבלותיהן, זיכרונות מטמון, היררכיית מטמונים, קוהרנטיות מטמונים וקונסיסטנטיות זיכרון. זיכרון מדומה, תרגום מהיר של כתובות ,(TLB) הרחבות למכונות וירטואליות. ריבוי חוטים בחומרה ( SMT, GPGPU). מעבדים בעלי קונפיגורציה משתנה (FPGA , CGRA). תוצאות למידה: בסיום הקורס, הסטודנט יהיה מסוגל להבין: 1. את אבני הבניין של המחשב, את אופן העבודה של מעבדים מודרנים, ושיטות לתכנון. 2. מדדים לביצועי מעבדים ומערכת המחשב. 3. חשיבה ביקורתית בתכנון מעבדים ושיקולי תכנון מערכתיים. 4. הקשרים וההשפעות ההדדיות בין רכיבי המעבד ומערכת המחשב.

פקולטה: מדעי המחשב
|תואר ראשון |תארים מתקדמים

מקצועות קדם

(234118 - ארגון ותכנות המחשב ו- 234218 - מבני נתונים 1)


מקצועות ללא זיכוי נוסף

46267 - מבנה מחשבים 106867 - מבנה מחשבים ס' 234248 234267 - מבנה מחשבים


מידע סמסטריאלי