גדף דה ברוין וסדרותיו, סדרות של אוגרי הזזה, ייצור של סדרות דה ברוין, סיבוכיות לינארית של סדרות,_ גרפים עם תכונת מסלול יחיד, רשתות נגזרות מגדף דה ברוין, מערכים דו ממדיים עם תכונת חלון ייחודית, גרף דה ברוין ומושגים בביולוגיה. תוצאות למידה: בסיום הקורס הסטודנטיות והסטודנטים יכירו את גרף דה ברוין ושימושיו השונים.

פקולטה: מדעי המחשב
|תואר ראשון |תארים מתקדמים

מקצועות קדם

234247 - אלגוריתמים 1


מידע סמסטריאלי