קורס זה נועד לתת לסטודנטים לתואר ראשון ושני במדעי המחשב את המיומנויות הנדרשות ליצירה וסינון רעיונות להקמת מיזם טכנולוגי חדש, ולהכנת תוכנית עסקית לטכנולוגיה חדשנית בעיצובם. מומנויות אלו כוללות את היכולת לשלב במודל עסקי את כל הדרישות הדרושות, לרבות זיהוי צרכים ואימות, מודלים עסקיים ופיננסיים, ואסטרטגיות ותוכניות שוק. הסטודנטים צפויים לצבור ידע וניסיון בזיהוי צרכים ותיקופם, פיתוח מודלים עסקיים, עיצוב תוכניות שיווק ואסטרטגיות כניסה לשוק ובניית מודלים פיננסיים._ תוצאות למידה: בסיום הקורס הסטודנטיות והסטודנטים יהיו מסוגלים: 1. לתכנן מערכת טכנולוגית חדשנית למתן מענה לצרכים נתונים. 2. לזהות ניסוח ופתרון בעיות הנדסיות. 3. לתפקד בצוותים רב תחומיים במסגרת פרויקט הנדסי. 4. לנתח את ההשפעה של פתרונות הנדסיים בהקשרים גלובליים וחברתיים.

פקולטה: מדעי המחשב
|תואר ראשון |תארים מתקדמים

מקצועות קדם

234114 - מבוא למדעי המחשב מ' או 234117 - מבוא למדעי המחשב ח'


מידע סמסטריאלי