מבוא כללי לתחום הסייבר ואבטחת מחשבים. רקע על הבעיות המרכזיות והפתרונות המרכזיים. חולשות בסיסיות, חריגה ממחסנית. בעיות אבטחה בתחומים שונים, כגון רכבים אוטונומיים, מערכות בריאות וציוד רפואי, חישוב ענן. המקצוע יכלול בחלקו הרצאות אורח של חוקרים מהאקדמיה ואנשי תעשייה.

פקולטה: מדעי המחשב
|תואר ראשון

מקצועות קדם

234114 - מבוא למדעי המחשב מ' או 234117 - מבוא למדעי המחשב ח'


מקצועות צמודים

234122 - מבוא לתכנות מערכות 234124 - מבוא לתכנות מערכות


מידע סמסטריאלי