יבוצע פרויקט על ציוד גרפי. הפרויקט יבוצע ע"י סטודנטים יחידים או בקבוצות קטנות בהשגחתם של אסיסטנטים ובהדרכת חבר סגל בכיר.

פקולטה: מדעי המחשב
|תואר ראשון

מקצועות קדם

234325 - גרפיקה ממוחשבת 1


מקצועות ללא זיכוי נוסף

44347


מידע סמסטריאלי