נושאים נבחרים במתמטיקה שימושית אשר יקבעו מחדש בכל פעם שהקורס יוצע. סמסטר א' תשע"ז: מודלים מתמטיים בפיזיולוגיה ורפואה סמסטר ב' תש"ף: נושאים בחבורות ופיזיקה.

פקולטה: מתמטיקה
|תואר ראשון |תארים מתקדמים

מידע סמסטריאלי