מבנה נתונים מתקדמים לייצוג מידע מרחבי: עצים,גרפים, ערמות, אלגוריתמים גיאומטריים חישוביים וחקר סיבוכיותם. מבנה נתונים טופולוגיים. יישומים של מבנה נתונים במערכות GIS

פקולטה: הנדסה אזרחית וסביבתית
|תארים מתקדמים

מקצועות קדם

14846 - מסדי נתונים גיאו-מרחביים


מקצועות ללא זיכוי נוסף (מכילים)

44268 - מבוא למבני נתונים ואלגוריתמים