אנזימי רסטריקציה ומודיפיקציה ושמושם בהנדסה גנטית. מפוי ושבוט של דנ"א. סימון של ג'לים של דנ"א. היברידיזציה. אנליזה של דנ"א. גנומי. ווקטורים עיקריים: פלסמידים ופאג'ים. ספריות דנ"א. ווקטורים של בטוי. קביעת רצף של דנ"א. סנטוז כימי של דנ"א. הנדסת חלבון. הנדסה גנטית ותעשיה. הנדסה גנטית של עכברים וחיות. הנדסה גנטית ברפואה. הנדסה גנטית של צמחים.

פקולטה: ביולוגיה