קטבולים ואנבוליזם, המסלול המטבולי. מנגנוני בקרה הפועלים במסלולים מטבולים. תיאור המסלולים המרכזיים במטבוליזם התאי: גליקוליזה, מעגל החומצה הציטרית, זירחון חימצוני ופוטוסינטזה, מסלול הפנטוז פוספאט, גלוקונאוגנזה. מאגרי אנרגיה מטבולית: גליקוגן וחומצות שומן והבקרה ההורמונלית על יצירתם ופירוקם. מטבוליזם במצבי עקה: רעב ומחלת הסוכרת. המטבוליזם של פוספוליפידים, כולסטרול, חומצות אמינו ונוקלאוטידים. אינטגרציה של המטבוליזם התאי.

פקולטה: ביולוגיה
|תואר ראשון

מקצועות קדם

(124708 - כימיה אורגנית מורחב 1 ו- 134019 - מבוא לביוכימיה ואנזימולוגיה) או (124708 - כימיה אורגנית מורחב 1 ו- 134067) או (125801 - כימיה אורגנית ו- 134019 - מבוא לביוכימיה ואנזימולוגיה) או (125801 - כימיה אורגנית ו- 134067)


מקצועות ללא זיכוי נוסף

134028 274241 - ביוכימיה כללית 336004 - תהליכים ביולוגיים


מידע סמסטריאלי