בסמסטר א' הקורס מיועד להנ.ביוטכנולוגיה ומזון והשאר על בסיס פנוי. בסמסטר ב' הקורס מיועד לביולוגיה ומסלוליה והוראת המדעים בלבד. נושאי הקורס: חוקי התורשה המנדליים והלא מנדליים, מהות הגן, ניתוח שושלות, התיאוריה הכרומוזומלית של ההורשה, קביעת מין, תאחיזה, שחלוף ושיטות למיפוי גנים באדם ובאורגניזמים שונים, מוטציות ושינויים במבנה הכרומוזומים ובמספרם, אינטראקציה בין גנים. הערה: הקורס פתוח לסטודנטים מפקולטות אחרות. ידרשו מקצועות קדם מקבילים בתאום עם מורה הקורס.

פקולטה: ביולוגיה
|תואר ראשון

מקצועות קדם

134058 - ביולוגיה 1 או 134127 - נושאים בביולוגיה


מקצועות צמודים

134144 - מעבדה בפיזיולוגיה של הצמח


מקצועות ללא זיכוי נוסף

274165 - גנטיקה כללית לרפואנים 274223 - תורשת האדם


מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)

274010 - מבוא לגנטיקה לרפ"ע


מידע סמסטריאלי