מבוא - קישור, מבנה, אנרגיות קשר, תגובות אורגניות: תרמודינמיקה, קינטיקה, דיאגרמת ריאקציה, חומציות ובסיסיות. אלקאנים. מחסומים לסיבוב, ציקלואלקאנים, מתח. תגובות שרשרת, הלוגנציות. סטריאוכימיה: אננטיומרים, דיאסטראואיזומרים, אלקיל הלידים, 1E , 2E , 1NS , 2NS . כהלים ואתרים. אלקנים. תהודה מגנטית גרעינית. אלקינים וניטרילים. אלדהידים, קטונים, צימוד וארומטיות.

פקולטה: כימיה
|תואר ראשון

מקצועות קדם

(124117 - יסודות הכימיה א' ו- 124118 - יסודות הכימיה ב')


מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)

124801 - כימיה אורגנית 1ב 124807 125801 - כימיה אורגנית 125802 - כימיה אורגנית רב"מ


מקצועות ללא זיכוי נוסף (מכילים)

124701 125800 - כימיה אורגנית מ' 125801 - כימיה אורגנית


מידע סמסטריאלי