הקורס יעסוק בסקירת הטבלה המחזורית. נדגים את המחזוריות והשוני בהתנהגות של חומרים אי אורגניים ע"י תיאוריות מדעיות שונות ובעזרתן נקשר בין מבנה החומרים לבין תכונותיהם. ידע זה מקנה בסיס להבנה של תחומים מדעיים שונים כגון ביוכימיה, כימיה אורגנית, מדעי הסביבה והנדסת חומרים.

פקולטה: כימיה
|תואר ראשון

מקצועות קדם

124114 או (124115 ו- 124116) או (124117 - יסודות הכימיה א' ו- 124118 - יסודות הכימיה ב')


מקצועות ללא זיכוי נוסף (מכילים)

124300 - כימיה ביו-אי-אורגנית 124707


מידע סמסטריאלי