אטומים, מולקולות ויונים. התורה הקוונטית והמבנה האלקטרוני של אטומים. הטבלה המחזורית. הקשר הכימי. גיאומטריה של מולקולות ואורביטלים מולקולרים. תרמוכימיה. מצב הצבירה הגזי. כוחות בין מולקולריים, נוזלים ומוצקים. תכונות פיסיקליות של תמיסות. קינטיקה כימית. שווי משקל כימי. חומצות ובסיסים. אלקטרוכימיה.

פקולטה: כימיה
|תואר ראשון

מקצועות קדם

123015 - השלמות כימיה


מקצועות ללא זיכוי נוסף

124001 124011 124014 124105 124117 - יסודות הכימיה א' 124118 - יסודות הכימיה ב'


מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)

124002 124051 124104 124114 124115 124116 125001 - כימיה כללית 125011


מידע סמסטריאלי