סילבוס יקבע לפני תחילת הסמסטר בו ינתן המקצוע. סמסטר ב' תשע"ט: נושאים נבחרים בפיזיקה עיונית.

פקולטה: פיזיקה
|תארים מתקדמים

מידע סמסטריאלי