הסילבוס יקבע לפני תחילת הסמסטר בו ינתן המקצוע. סמסטר א' תשע"ז: דינמיקה כוכבית וגלקטית. סמסטר א' תש"פ: תהליכים אטומיים בפלסמות אסטרופיזיקליות. סמסטר א' תשפ"א: מקורות גלי כבידה.

פקולטה: פיזיקה
|תארים מתקדמים

מידע סמסטריאלי