הסילבוס יקבע לפני תחילת הסמסטר בו ינתן המקצוע.

פקולטה: פיזיקה
|תארים מתקדמים

מידע סמסטריאלי