הסילבוס יקבע לפני תחילת הסמסטר בו ינתן המקצוע. סמסטר א' תשע"ט: אספקטים טופולגים של תורות שדות קוונטים סופרסימטרים.

פקולטה: פיזיקה
|תארים מתקדמים

מידע סמסטריאלי