הקורס יכלול מושגים עיוניים בסיסיים ומתמטיים בשטחים שונים בפיסיקת המצב המוצק, במכניקה סטטיסטית ובאלקטרודינמיקה ואופטיקה קוונטית.

פקולטה: פיזיקה
|תארים מתקדמים

מקצועות קדם

46241 - מכניקה קוונטית


מידע סמסטריאלי