סימטריה קירלית ושבירתה ואלגברת הזרמים. כרומודינמיקה קוונטית וחבורת הרנורמליזציה. תורות המאחדות את האינטראקציות. מודלים בפיסיקת החלקיקים.

פקולטה: פיזיקה
|תארים מתקדמים

מקצועות קדם

118051 - פיסיקה של חלקיקים יסודיים 1


מקצועות ללא זיכוי נוסף

116096 - חיפושי פיזיקה חדשה בניסויים קטנים


מידע סמסטריאלי