2. שימושים בפיסיקה. מערכות דינמיות לא לינאריות. זרימה מערבלית. 1. חזרה על יסודות האנליזה הנומרית. תכנות מדעי. מודלים במכניקה סטטיסטית. מערכות קשיחות. בעיות רב מימדיות. 3. הקדמה לפתרון בעיות על מחשבים וקטוריים ומקביליים.

פקולטה: פיזיקה
|תואר ראשון |תארים מתקדמים

מקצועות ללא זיכוי נוסף

118094 - פיסיקה חישובית


מידע סמסטריאלי