נושאים מתקדמים בהסתברות אשר יקבעו מחדש בכל פעם שהקורס יוצע. סמסטר א' תשע"ז: גבולות מנורמלים, משפטי גבול מרכזי וחריגות גדולות.

פקולטה: מתמטיקה
|תואר ראשון |תארים מתקדמים

מידע סמסטריאלי