נושאים נבחרים בגאומטריה ושימושיה. סמסטר ב' תשע"ח: חבורות היפרבוליות. סמסטר א' תשע"ט: אלגברה קומוטטיבית והכללותיה כשפות לגאומטריה.

פקולטה: מתמטיקה
|תואר ראשון |תארים מתקדמים

מידע סמסטריאלי