נושאים נבחרים בתורה ארגודית ושמושיה. קורס מבוא לגיאומטריה פרקטלית. בעיקר נתרכז בתורת הממד של קבוצות ומידות דומות לעצמן. קבוצות ומידות אלו מהוות את הדוגמאות הבסיסיות ביותר לאובייקטים פרקטליים. הבנת הממד שלהן מצריכה כלים המגיעים מתורת המידה, התורה הארגודית, הסתברות, אנטרופיה ותחומים נוספים.

פקולטה: מתמטיקה
|תואר ראשון |תארים מתקדמים

מידע סמסטריאלי