מערכות דינמיות דיסקרטיות ורציפות. צמידות, צמידות למחצה ושקילות טופולוגית בין מערכות, דינמיקה סימבולית. נקודות שבת היפרבוליות ויציבות ליאפונוב. ביפורקציות בסיסיות:SADDLE-NODE,PITCHFORK ביפורקצית הופף. קבוצות אינוורינטיות ואטרקטורים. חתך פואנקרה. משפט היריעה היציבה של פואנקרה ומשפט הרטמן גרובמן. נושאים נוספים בהתאם לזמן כגון זרימות גאודטיות, מערכות AXIOM A, ובעית ה CENTER FOCUS תוצאות למידה: בסיום הקורס הסטודנט יכיר דוגמאות למערכות דינמיות כאוטיות וידע להשתמש בדינמיקה סימבולית ובניתוח של ביפורקציות על מנת לנתח מערכות במימדים נמוכים.

פקולטה: מתמטיקה
|תואר ראשון |תארים מתקדמים

מקצועות קדם

104285 - משוואות דיפרנציאליות רגילות א'


מידע סמסטריאלי