סימפלכסים וקומפלקסים סימפליציאליים. קרוב סימפליציאלי. הומוטופיה. חבורות הומולוגיה וקוהומולוגיה סימפליציאליות. שימושים: משפטי בראור, ליפשיץ, הופף ואחרים. חבורות הומולוגיה וקוהומולוגיה של צ'ך, הומולוגיה וקוהומולוגיה סינגולריות.

פקולטה: מתמטיקה
|תואר ראשון |תארים מתקדמים

מקצועות קדם

104142 - מבוא למרחבים מטריים וטופולוגיים או (104142 - מבוא למרחבים מטריים וטופולוגיים ו- 104172 - מבוא לחבורות ו- 104173 - אלגברה ליניארית ב')


מידע סמסטריאלי