מידה ואינטגרציה מופשטת. מידות בורל רגולריות. מרחבי לבג ומרחבי פונקציות רציפות. משפטי ההצגה של ריס. רציפות בהחלט ומשפט רדון-ניקודים. מידות מכפלה, משפט פוביני.

פקולטה: מתמטיקה
|תואר ראשון |תארים מתקדמים

מקצועות קדם

104142 - מבוא למרחבים מטריים וטופולוגיים או 104165 - פונקציות ממשיות


מידע סמסטריאלי