מושגים בסיסיים. חבורות קלאסיות. פעולות של חבורות אלגבריות על יריעות. מרחבים הומוגניים ומנות. התאמה בין חבורות אלגבריות ואלגבריות לי. איברים פשוטים למחצה, מאיברים יוניפוטנטים ופרוק ז'ורדן. חבורות קומוטטיביות וחבורות לכסינות. חבורות נילפוטנטיות, יוניפוטטנטיות ופתירות. תתי חבורות בורל ותתי חבורות פרבוליות. יריעות דגל.

פקולטה: מתמטיקה
|תואר ראשון |תארים מתקדמים

מקצועות קדם

104134 - אלגברה מודרנית ח או 104158 - מבוא לחבורות


מידע סמסטריאלי