חוגי שברים, חוגים אוקלידיים. מודולים מעל חוגים, תת-מודולים, מודול מנה. משפט המבנה של מודול סופית מעל חוג אוקלידי. צורת ג'ורדן וצורה קנונית רציונלית של מטריצות. פרוק לתת-מרכיבים ציקליים אינווריאנטיים. משפט הבסיס של חבורות אבליות נוצרות סופית. פעולת חבורה על קבוצה. משפטי סילו. סדרות הרכב.

פקולטה: מתמטיקה
|תואר ראשון

מקצועות קדם

104279 - מבוא לחוגים ושדות


מידע סמסטריאלי