קורס המשך לקורס מספר 104186. הקורס יקנה לסטודנטים דרכי חשיבה ואסטרטגיות לפתרון בעיות וחידות במגוון נושאים מתמטיים: קומבינטוריקה, תורת המספרים, גיאומטריה, אלגברה, מספרים מרוכבים, פונקציות ממשיות, אי-שוויונים, משחקים מתמטיים, ועוד נושאים מגוונים כמו שברים משולבים, פתרונות פיסיקאליים, בעיות בשריג השלמים, פולינומי צ'ביצ'ב, משוואות פונקציונליות ועוד נושאים מעניינים רבים.

פקולטה: מתמטיקה
|תואר ראשון

מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)

104253 - חידות ומתמטיקה 2


מידע סמסטריאלי