לימוד פרקים נבחרים באלגברה.

פקולטה: מתמטיקה
|תואר ראשון

מקצועות קדם

104158 - מבוא לחבורות או 104172 - מבוא לחבורות


מידע סמסטריאלי