בניית מידת לבג ב- R2. קבוצה לא מדידה. פונקציות מדידות לבג ומדידות בורל, משפט אגורוב, משפט לוסין, פונקצית קנטור-לבג. אינטגרציה על מרחב כללי ביחס למידה 0 - סופית. משפטי התכנסות, הקשר בין איטגרל לבג ואינטגרל רימן ב- R2. משפט פוביני. המרחב ב- L1, תכונות בסיסיות ושלמות. הפונקציה המקסימלית של HARDY LITTLEWOOD ב-R2 ומשפטי הגזירה. פונקציות רציפות בהחלט ב-R2 והקשר למשפט היסודי של החשבון האינטגרלי.

פקולטה: מתמטיקה
|תואר ראשון

מקצועות קדם

104032 - חשבון אינפיניטסימלי 2מ' או 104281 - חשבון אינפי 2


מקצועות צמודים

104142 - מבוא למרחבים מטריים וטופולוגיים


מידע סמסטריאלי