מבנים בסיסיים (העתקות מנה והדבקות, יריעות, שילושים וכו'). החבורה היסודית ושימושיה (לדוגמא: משפט נקודת השבת של בראואר במימד 2, המשפט היסודי של האלגברה, משפט בורסוק-אולם). משפט ואן-קאמפן ושימושיו (לדוגמא: החבורה היסודית של משטחים וגרפים) מרחבי כיסוי. מיון של משטחים, המאפיין של אוילר. הגיאומטריה של משטחים (ספרית, אוקלידית, היפרבולית).

פקולטה: מתמטיקה
|תואר ראשון

מקצועות קדם

(104142 - מבוא למרחבים מטריים וטופולוגיים ו- 104172 - מבוא לחבורות) או (104142 - מבוא למרחבים מטריים וטופולוגיים ו- 104158 - מבוא לחבורות)


מידע סמסטריאלי