משחקי זווגים. משחקים בצורת פונקציה אופיינית. משחקים בצורה אסטרטגית. תורת התועלת. משחקי מקוח. פונקצית רווחה חברתית ומשפט ARROW.

פקולטה: הנדסת תעשיה וניהול
|תואר ראשון |תארים מתקדמים

מקצועות קדם

(94412 - הסתברות מ ו- 104009 - אלגברה ליניארית מ')


מקצועות צמודים

94313 - מודלים דטרמיניסטים בחקר ביצועים


מקצועות ללא זיכוי נוסף

106173 - תורת המשחקים


מקצועות ללא זיכוי נוסף (מכילים)

94317


מידע סמסטריאלי