(מקצוע בחירה חופשית). בנית מודלים של כלי טיס לפי כללי הנדסה והטסתם.

פקולטה: הנדסת אוירונוטיקה וחלל
|תואר ראשון

מידע סמסטריאלי