טכניקות בסיסיות במיקרוביולוגיה, צביעות, הכנת קרקעי מזון, השפעת גורמים כימו-פיסקלים על חידקים, הערכה כמותית של חידקים, מחזור החומר בטבע, גידול חידקים, סיסטמטיקה של חידקים, בקטריופג, ספורות.

פקולטה: הנדסת ביוטכנולוגיה ומזון
|תואר ראשון

מקצועות קדם

(64522 - מבוא להנ. ביוטכנולוגיה ומזון ו- 134058 - ביולוגיה 1)


מקצועות ללא זיכוי נוסף

64404


מידע סמסטריאלי