אינטגרציה של חוק פיק במצב יציב, מעבר חומר בדיפוזיה במצב יציב ובלתי יציב, מעבר חומר בהסעה, תהליכי ייבוש, תהליכי הפרדה: מיצוי מוצק-נוזל, זיקוק וספיחה.

פקולטה: הנדסת ביוטכנולוגיה ומזון
|תואר ראשון

מקצועות קדם

(64106 - תרמודינמיקה בהנ.ביוטכנולוג.ומזון ו- 64117 - תופעות מעבר חום)


מקצועות ללא זיכוי נוסף

64116


מידע סמסטריאלי