קורס זה מלמד את הסטודנט לבצע תכנון אינטגרטיבי של תהליכים כימיים על מנת לקיים דרישות השוק תוך הגברת רווחים, הבטחת איכות המוצר, מזעור הנזק הסביבתי, והפעלה בטוחה ומבוקרת של מתקן היצור. קורס זה מנוהל במתכונת "הכיתה ההפוכה".

פקולטה: הנדסה כימית
|תואר ראשון

מקצועות קדם

(54305 - תהליכי הפרדה 2 ו- 54316 - תרמודינמיקה א' מתקדם ו- 54317 - תרמודינמיקה ב' מתקדם ו- 54330 - מעבדה לסימולציה בהנדסת תהליכים ו- 54409 - עקרונות תכן ריאקטורים ו- 54419 - מב.לתכן ריאקטורים כימים וביוכימים)


מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)

54417 - תכון אינטגר. של תהליכים כימיים מ'


מקצועות ללא זיכוי נוסף (מכילים)

54401 - שיקולים כלכליים בהנדסה כימית 54402 - תכון וניתוח תהליכים מ'


מידע סמסטריאלי