ניתוח ביצועים של מנוע שריפה פנימית ומגמות פיתוח, ניתוח תרמודינמי של מחזורי מנועים, תהליכי החלפת גזים, ניתוח תהליכי הספקת דלק במנוע SI (הצתת ניצוץ) ו-CI (הצתת דחיסה), שריפה במנועי SI ו- CI, תופעת הנקישות, היווצרות ובקרת פליטות מזהמים במנועי SI ו- CI, מעבר חום במנועים, דלקים למנועים, מושגים מתקדמים של תהליך השריפה במנוע, שיטות סימולציה.

פקולטה: הנדסת מכונות
|תואר ראשון |תארים מתקדמים

מקצועות קדם

35146 - מנועי שריפה פנימית


מידע סמסטריאלי