נושאי מחקר מתקדמים מתחום מחקרו ומומחיותו של המרצה. הסילבוס יקבע על ידי המרצה באשור הועדה ללמודי מוסמכים לפני תחילת הסמסטר בו ניתן המקצוע. סמסטר א' תשע"ז: מידול התנהגות מכנית. סמסטר א' תשע"ח: מידול התנהגות מכנית סמסטר א' תשע"ט: מידול התנהגות מכנית של חומרים סמסטר ב' תשפ"א: כשל חומרים מרכבים.

פקולטה: הנדסת מכונות
|תואר ראשון |תארים מתקדמים

מידע סמסטריאלי