הסילבוס יקבע על ידי המרצה באישור הועדה לתארים מתקדמים לפני תחילת הסמסטר בו ינתן המקצוע. אביב תשע"ו: בקרת תנועה ביולוגית חורף תשע"ח: תרמו מכניקה של חומרים סמסטר א' תש"פ: דינמיקה וניסוי בגלים ותנודות.

פקולטה: הנדסת מכונות
|תואר ראשון |תארים מתקדמים

מידע סמסטריאלי