נושאי מחקר מתקדמים במדעי ההנדסה מתחום מחקרו ומומחיותו של המרצה. הסילבוס יקבע ע"י המרצה באשור הועדה ללימודי מוסמכים לפני תחילת הסמסטר בו ניתן המקצוע.

פקולטה: הנדסת מכונות
|תואר ראשון |תארים מתקדמים