נושאי מחקר מתקדמים במדעי ההנדסה בתחום מחקרו ומומחיותו של המרצה. הסילבוס יקבע ע"י המרצה באשור הועדה ללמודי מוסמכים לפני תחילת הסמסטר בו ניתן הקורס. סמסטר א' תשע"ז: מערכות זרימה אלקטרו-כימיות. סמסטר ב' תש"ף: תכן מערכות בקרה רובוסטית בעזרת שיטת QFT.

פקולטה: הנדסת מכונות
|תואר ראשון |תארים מתקדמים

מידע סמסטריאלי