משוואת מפורשות סתומות ופרמטריות של קווים, עקומות ומשטחים. משוואות חבויות. מעטפת לעקומות ועקומות היסט ( OFFSET ). ניתוח, יצוג ותכנון (שיטת LIMING ) של חתכים קוניים. אינטרפולציה ותכנון באמצעות חתכים. יסודות גיאומטריה דיפרנציאליות, משוואות FRENET-SERRET. המטריצות היסודיות: הראשונה והשניה. תכנון של עקומות ( 3-D ) פרמטריות מרוכבות ומשטחים. (ייצוגי: BEZIER, FERGUSON, SPLINES וטלאי COON ). חתכים קוניים כמשוואות פרמטריות ראציונליות.

פקולטה: הנדסת מכונות
|תואר ראשון |תארים מתקדמים

מידע סמסטריאלי