מערכות דינמיות בעלות ריבוי דרגות חופש (ניסוח ניוטוני והמילטוני, משואות לגרנז). מערכות דינמיות רציפות (קורות, לוחות, קליפות) והורדת סדרן (מודים משוערים, גלרקין וריילי-ריץ). תנודות מחזוריות ופעימות קווזי- מחזוריות (פתרונות מדוייקים, מקורבים ונומריים). יציבות תנודות וחקירה פרמטרית (קשיחות, ריסון ואילוצים דינמיים). אנליזה ספקטרלית ומבוא לתנודות אקראיות.

פקולטה: הנדסת מכונות
|תואר ראשון |תארים מתקדמים

מקצועות קדם

34011 - תורת הרטט


מקצועות ללא זיכוי נוסף

86577 - דינמיקת מבנים


מידע סמסטריאלי