קינמטיקה של הרצף. מושג המאמץ. שימור מסה. חוקי מאזן לתנע קווי, לתנע זוויתי ולאנרגיה. אינווריאנטיות בהוספת תנועת גוף קשיח. משוואות קונסטיטוטיביות של מוצקים אלסטיים, נוזלים צמיגים, מוצקים אלסטו-פלסטיים, לינאריזציה.

פקולטה: הנדסת מכונות
|תואר ראשון |תארים מתקדמים

מקצועות קדם

(104131 - משוואות דיפרנציאליות רגילות ח' ו- 104218 - משוואות דיפרנציאליות חלקיות ח')


מקצועות ללא זיכוי נוסף

19004 - מבוא למכניקת הרצף


מידע סמסטריאלי