פונקציות מיוחדות ופתרון של משוואת מעבר חום ומשוואת גלים. התמרות אינטגרליות, התמרת לפלס, התמרת פוריה. שיטות ווריאציוניות, כופלי לגרנג'. בעיות עם תנאי שפה משתנים ותנאי שפה טבעיים. שיטת ריילי - ריץ. תוצאות למידה: בתום הקורס הסטודנט ידע: 1. לנסח ולפתור בעיות ווריאציוניות פשוטות. 2. לפתח טורי פוריה מוכללים עבור משוואות גלים וחום 3. לפתור משוואות חום, גלים ולפלס בעזרת התמרות אינטגרליות.

פקולטה: הנדסת מכונות
|תואר ראשון |תארים מתקדמים

מקצועות קדם

36001 - שיטות אנליטיות בהנדסת מכונות 1


מקצועות ללא זיכוי נוסף

88104 - מתמטיקה שמושית בהנדסה אוירונוטית2


מידע סמסטריאלי