מטרת המקצוע לחנך את הסטודנט בלימוד עצמי של נושא, תמצותו, ניתוח ודווח עליו בכתב. באישור מרכז לימודי הסמכה.

פקולטה: הנדסת מכונות
|תואר ראשון

מידע סמסטריאלי