סוגי אותות. אנליזה בשדה הזמן. שיטות פוריה, סינון. אנליזה ספקטרלית. זיהוי מערכות לינאריות. עבוד אותות מבוססי מודל. דיאגנוסטיקה של מערכות. אנליזה ספקטרלית של תנודות. זיהוי מקורות, מדידות וסינונים. זיהוי פרמטרים מכניים.

פקולטה: הנדסת מכונות
|תואר ראשון

מקצועות קדם

34032 - מערכות ליניאריות מ'


מקצועות ללא זיכוי נוסף

36017


מידע סמסטריאלי