דרישות ושיקולי תכן. מידול מערכות. בחירת חיישנים ומפעילים. שיטות תכן של בקרים. מימוש בקרים. סימולציות. תכן איטרטיבי. שיקולים כלכליים.

פקולטה: הנדסת מכונות
|תואר ראשון

מקצועות קדם

35188 - תורת הבקרה


מקצועות צמודים

36050 - מערכות בקרה לא-לינאריות


מידע סמסטריאלי