מפרטים של מערכות מדידה, שגיאות ודיוקים. עקרונות החיישנים - אלקטרומגנטיים, פיאצואלקטריים תרמואלקטריים, התנגדותיים, קבוליים, השראתיים. חיישנים למדידת כוח, תאוצה, לחץ וכו'. מיקרו חיישנים. ממשקים לחיישנים אנלוגיים וספרתיים. דגימה ואיסוף נתונים, עבוד נתונים וסנון. הקטנת הפרעות ורעשים. מדידות מרחביות.

פקולטה: הנדסת מכונות
|תואר ראשון

מקצועות קדם

34022 - מבוא למכטרוניקה


מקצועות צמודים

34034 - הנע חשמלי


מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)

35009


מידע סמסטריאלי